Μπροσούρα για τον εξεγερτικό αναρχισμό από εκδόσεις Urbis

ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΕΣΣΟΥΝΟΣ

Το Αναμμένο Φυτίλι 

Εξεγερτικός Αναρχισμός – Η πράξη στη θεωρία

Η μπροσούρα τυπώθηκε στην Πάτρα το Μάρτιο του 2013.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *