Νέα από το Μέτωπο

Χρονολόγιο άμεσης δράσης των μαχητών για την απελευθέρωση των ζώων και της γης.

Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο της Συνέλευσης για την Αντισπισιστική Δράση

Μάρτιος 2013

Για προηγούμενες δράσεις στο αρχείο των συντρόφων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *