Μεταγωγή του συντρόφου Gabriel Pompo da Silva

Ο σύντροφος Gabriel Pompo da Silva, μεταφέρθηκε στη φυλακή A Lama, στη Γαλικία. Προς το παρόν, δεν είναι γνωστό σε ποια πτέρυγα βρίσκεται. Για να του γράψετε:

Gabriel Pombo Da Silva
Centro Penitenciario de A Lama
Monte Racelo s/n, 36830
A Lama (Pontevedra)
Ισπανία

Πηγή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *