Νέες κυκλοφορίες αναρχοατομικιστικού/μηδενιστικού υλικού

\"vertice

Το 5ο και το 60 τεύχος του εντύπου Abismo – Rivista Nichilista Egoista, των εκδόσεων Verein von Egoisten(Ιταλία).

\"ediciones

Το 4ο τεύχος του εντύπου GAZAKIA και η μπροσούρα La Impronta de la Vida, των εκδόσεων Gazakia(Αργεντινή).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *