Νέα από το μέτωπο του αγώνα για την απελευθέρωση των ζώων και της γης

Αναδημοσίευση από το site της Συνέλευσης για την Αντισπισιστική Δράση:

Ιούλιος 2013

\"ALF-clouds-deer-rabbit\"

 

Χρονολόγιο άμεσης δράσης των μαχητών του ALF/ELF

Αναδημοσίευση από Αντισπισιστική Δράση:

Νέα από το Μέτωπο

Ιούνιος 2013

Χρονολόγιο άμεσης δράσης των μαχητών του ALF/ELF

Αναδημοσίευση από Αντισπισιστική Δράση

Νέα από το Μέτωπο

Μάιος 2013

Νέα από το Μέτωπο – Απρίλιος 2013

Χρονολόγιο άμεσης δράσης για την ολική απελευθέρωση, από τη Συνέλευση για την Αντισπισιστική Δράση.

Απρίλιος 2013

Νέα από το Μέτωπο

Χρονολόγιο άμεσης δράσης των μαχητών για την απελευθέρωση των ζώων και της γης.

Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο της Συνέλευσης για την Αντισπισιστική Δράση

Μάρτιος 2013

Για προηγούμενες δράσεις στο αρχείο των συντρόφων.