Εκδόσεις Hominiscidium

Οι εκδόσεις Hominiscidium από την Ισπανία, κυκλοφορούν μπροσουράκια που ασχολούνται με τον ατομικισμό/μηδενισμό και την αντιπατριαρχίκή ανάλυση.

Το πρώτο τεύχος του μηδενιστικού εντύπου Sagrilega Acrecencia

\"Sagrilega

Μετάφραση στα Ισπανικά του πρώτου τεύχους του Ιταλικού μηδενιστικού εντύπου Vertice Abisso

 \"Vertice