Άμεση δράση – Αναλήψεις ευθύνης

Εδώ φιλοξενούνται αναλήψεις ευθύνης από αντάρτικες αναρχικές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Η (ανα)δημοσίευση γίνεται για λόγους αντιπληροφόρησης και ιστορικής μνήμης. Tο blog δε συμφωνεί με το σκεπτικό που αναλύεται σε όλα τα κείμενα αλλά κάνει μια προσπάθεια να καταγραφούν εδώ οι διαφορετικές οπτικές μέσα από το πρίσμα της άμεσης δράσης. Για αποστολή κειμένων για τη στήλη στο mail του blog. Είναι ευνόητο πως φροντίζουμε για την ασφάλεια μας.

 

2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *